Βιωσιμες κοινοτητες: Συνδεση με το μελλον μεσω εξυπνων και πρασινων λυσεων

Η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων απέναντι στις ολοένα εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αναδύεται ως η βασική πρόκληση των σύγχρονων πόλεων και κοινοτήτων, είτε αυτές βρίσκονται σε αστικά κέντρα, είτε στην ύπαιθρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η πράσινη ανάπτυξη και η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.
16
Apr

Βιώσιμες κοινότητες: Σύνδεση με το μέλλον μέσω έξυπνων και πράσινων λύσεων

Η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων απέναντι στις ολοένα εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αναδύεται ως η βασική πρόκληση των σύγχρονων πόλεων και κοινοτήτων, είτε αυτές βρίσκονται σε αστικά κέντρα, είτε στην ύπαιθρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η πράσινη ανάπτυξη και η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Η τεχνολογική καινοτομία, σε συνδυασμό με τη δύναμη της επιχειρηματικότητας, αποτελούν κλειδιά για την ανάπτυξη ανθεκτικών κοινοτήτων, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύεται η πράσινη κινητικότητα και η σύνδεση αστικών κέντρων με την ύπαιθρο.

Οι δημόσιοι, ιδιωτικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, καθώς και η κοινωνία των πολιτών, όλοι μαζί έχουν να συνεισφέρουν στην ψηφιακή μεταμόρφωση και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων μέσω της συνεργασίας τους. Το Cyprus Forum Cities, το οποίο διοργανώνεται για 2η συνεχή χρονιά στη Λεμεσό, στις 18-19 Απριλίου 2024, με δωρεάν συμμετοχή, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη συζήτηση και διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής για τις έξυπνες πόλεις.

Το Φόρουμ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διοργανώνεται από το Oxygen for Democracy σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και το ΤΕΠΑΚ, μέσω της παρουσίασης βέλτιστων πρακτικών και της διεξαγωγής ενδιαφερουσών συζητήσεων. Αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και δημιουργίας συνεργασιών που θα συμβάλουν στη δημιουργία πιο βιώσιμων και έξυπνων πόλεων στην Κύπρο και πέραν αυτής.

Εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών, θα συζητήσουν τις διαφορετικές διαστάσεις που άπτονται ενός κοινού σχεδιασμού στρατηγικών για ένα βιώσιμο μέλλον των πόλεων και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ευέλικτης τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πρόγραμμα του Φόρουμ περιλαμβάνονται συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και μείωση των αποβλήτων, την κυκλική οικονομία, τρόπους μετατροπής των αποβλήτων σε πολύτιμους πόρους, τα πρότυπα του αειφόρου τουρισμού και γιατί είναι σημαντική η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην προώθηση υπεύθυνων τουριστικών πρακτικών, της προστασίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομίας και εν τέλει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των προορισμών.

Φέτος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συζήτηση για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με νυν και υποψήφιους Δημάρχους, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και κρατικών/ημικρατικών θεσμών αλλά και εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων και Ένωσης Κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, θα γίνει μια απόπειρα ανάλυσης των αιτιών της στεγαστικής κρίσης. Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να παρακολουθήσουν την ενότητα που αφορά στο Cooling Challenge της Λεμεσού, και που στοχεύει στην παροχή πιλοτικών τρόπων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές.

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://cities2024.cyprusforum.cy/save-your-seat/

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://cities.cyprusforum.cy/

To Cyprus Forum Cities 2024 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: https://inbusinessnews.reporter.com.cy/article/2024/4/12/769314/biosimes-koinotetes-sundese-me-to-mellon-meso-exupnon-kai-prasinon-luseon/